Voor elk vorderingsprobleem

Heeft u een niet-betalende klant maar wilt u liever nog niet het reguliere incassotraject starten? Een pre-incassobrief kan dan uitkomst bieden.

Vriendelijk en effectief

Wij informeren uw klant over de openstaande factuur en geven uw klant een laatste betaaltermijn. In de pre-incassobrief wordt het factuurbedrag verhoogd met de wettelijke rente. 

Verder geven wij duidelijke informatie over de gevolgen als de factuur wél het incassotraject ingaat. Dit is vaak het laatste zetje dat een debiteur nodig heeft om tot betaling van de factuur over te gaan.

Wij begrijpen dat juist bij kleinere ondernemingen de liquiditeitsstroom zeer belangrijk is. Een slecht betalende klant kan voor een kleine onderneming voor grote problemen zorgen.

Gedreven en accuraat

Ook als u alleen maar incidenteel een opdracht bij ons indient, kunt u er zeker van zijn dat wij uw opdracht met dezelfde gedrevenheid en accuratesse behandelen. Dat is ons werk nou eenmaal en we nemen u deze zorgen graag uit handen.

Een mooie bijkomstigheid is, dat wij zonder abonnement of strippenkaart werken. U zit dus nergens aan vast.

Traag betalende klanten zijn niet alleen slecht voor uw liquiditeitspositie maar ook voor uw imago.

Professioneel, gemakkelijk en online

Wij nemen u de rompslop van uw onbetaalde facturen graag uit handen. Door onze vriendelijke manier van incasseren worden uw facturen sneller betaald en blijft de relatie met uw klant intact. 

Via ons online-systeem kunt u 24/7 makkelijk nieuwe opdrachten invoeren. Dat is efficiënt en bespaart tijd voor alle partijen. 

Als uw buitenlandse klant uw factuur niet betaalt, is het belangrijk dat u deze factuur door een vakkundig en betrouwbaar incassokantoor in het buitenland laat incasseren.

Jarenlange buitenlandervaring

Wij werken al jaren met vaste incassopartners in het buitenland samen en helpen u met uw onbetaalde facturen in het buitenland. Wij sturen uw vordering naar onze partner in het buitenland en houden de vooruitgang nauwlettend in de gaten. Wij rapporteren, adviseren en sturen aan. 

Samen met onze buitenlandse incassopartners kunt u er zeker van zijn dat er alles aan gedaan wordt uw vordering te incasseren.

Voor buitenlandse bedrijven en incassokantoren, die een vordering tegen een Nederlandse debiteur hebben, kan INCASSO PREISS veel betekenen.

Duits 

Door mijn Duitse achtergrond ligt vooral de samenwerking met incassokantoren in Duitstalige landen voor de hand. 

Jarenlange ervaring

Ik werk sinds jaren zeer nauw, efficiënt, doelgericht en met veel plezier met diverse incassokantoren in Duitstalige landen samen. Mijn incassopartners omschrijven mij als: geroutineerd, professioneel, eerlijk, sturend, doorzettend, compromisbereid en betrokken.


Handig online systeem

Dankzij mijn online-incassosysteem heeft u als klant  24/7 inzicht in uw dossiers en bent u altijd over de actuele stand van zaken geïnformeerd. Nieuwe opdrachten kunnen makkelijk ingevoerd worden. U ziet dan ook meteen welke kosten de debiteur in rekening worden gebracht.

Snelle afhandeling

Het spreekt voor zich dat alle geïncasseerde gelden direct aan u worden afgedragen.

Mijn Duitse achtergrond

is de perfecte voorwaarde voor de samenwerking met incassokantoren in Duitstalige landen.