Privacy Statement

Privacyverklaring – INCASSO PREISS

Uw privacy staat voor INCASSO PREISS voorop. Wij vinden het van groot belang dat er uiterst zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

In beginsel is INCASSO PREISS de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat INCASSO PREISS in de meeste gevallen beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze gegevens worden verwerkt en op welke manier deze gegevens worden verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke versus verwerker

Indien een opdrachtgever de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens zelf vaststelt, is de opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke en is INCASSO PREISS de verwerker voor wat betreft deze persoonsgegevens. Ook in dat geval zal INCASSO PREISS alle technische en organisatorische maatregelen nemen voor wat betreft de veiligheid van uw persoonsgegevens.

2. Wij verwerken persoonsgegevens

 • In het kader van onze algehele bedrijfsvoering en dienstverlening; 
 • In het kader van het incasseren van door de opdrachtgever ingediende vorderingen;
 • Via onze contactformulier op onze website, dit met het doel u adequaat te woord te kunnen staan;
 • Via cookies op onze website, dit voor herkenbaarheid van uw browser. 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Naam (initialen, achternaam) 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Geboortedatum 
 • Adres en woonplaats 
 • Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
 • Kadastergegevens en Kamer van Koophandel informatie en uittreksels

4. Uitwisseling van gegevens

Wij wisselen persoonsgegevens met derden uit mits:

 • wij toestemming van onze klant hebben ontvangen, om derden in te schakelen voor hun specialistische kennis of middelen; 
 • wij toestemming van onze klant hebben ontvangen, om de vordering door derden te laten incasseren;
 • wij toestemming van de schuldenaar hebben ontvangen.

Het spreekt voor zich, dat derden de regelgeving voor wat betreft uw persoonsgegevens in acht nemen.

Er worden geen gegevens uitgewisseld buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij hierover andere afspraken over zijn gemaakt.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken

INCASSO PREISS gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

6. Beveiliging persoonsgegevens

INCASSO PREISS heeft alle nodige organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om voor de beveiliging van de persoonsgegevens te zorgen. 

7. Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is en nemen de wettelijke bewaartermijn in acht.

8. Datalekken

INCASSO PREISS heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens veilig te stellen. Wanneer desondanks een datalek wordt geconstateerd, zullen alle nodige maatregelen worden genomen. Bij een ernstig gebeurtenis zal de Autoriteit persoonsgegevens worden geïnformeerd.

9. Wil u iets aanpassen of heeft u een vraag?

Heeft u vragen over uw persoonsgegevens of maakt u bezwaar met betrekking tot uw persoonsgegevens, stuurt u ons dan een mail. Ons e-mailadres is: info@incassopreiss.nl. Wij zullen u vraag dan snel beantwoorden.

Als u ons liever een brief wilt sturen dan kan dat natuurlijk ook. Ons adres is:

INCASSO PREISS
Zevenkampse Ring 342 B
3068 HG Rotterdam