Ik neem u mee in de wereld van incasso.

Klik op een tip.

Meer waardevolle tips

Tip 5 - Tips bij het incasseren in Coronatijd

Tips bij het incasseren in Coronatijd

We zijn nu enige tijd onderweg na het uitbreken van het Corona virus.

Ondanks de steunmaatregelen van het kabinet zullen veel bedrijven en hun werknemers met schulden te maken gaan krijgen omdat de inkomsten onvoldoende zijn om de nog lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Bij veel ondernemers wordt natuurlijk gekeken hoe er geld kan worden vrijgemaakt en het innen van openstaande facturen kan daarbij helpen.

Voor u als ondernemer is van belang dat u liquide middelen die uitstaan zo snel mogelijk op uw bank heeft staan. Hoe langer u wacht hoe groter de kans dat de debiteur de rekening niet meer kan betalen.

Onderstaand tips die u kunnen helpen met het incasseren in Coronatijd.

Betwiste vordering: los ze nu op !

De kans is groot dat we afstevenen op een economische recessie. Heeft u nog betwiste vorderingen liggen, (onder)neem dan nu pro actief actie. Het is aannemelijk dat de debiteur nu nog enige reserves heeft en over een paar maanden wellicht niet meer. Ook de rechtbanken hebben het veel drukker dus regel het nu de kans groter is dat er nog iets geregeld en betaald kan worden.

Zorg voor een (schriftelijke) erkenning van uw vordering

Met een schriftelijke erkenning bereik je dat een vordering op een later tijdstip niet eenvoudig meer kan worden betwist. Je kunt dit zelf ook stimuleren door bijvoorbeeld als een debiteur aangeeft ivm de Corona crisis nu niet te kunnen betalen schriftelijk (een email is ook goed) een betalingsregeling te laten voorstellen. Hierdoor bereikt u dat u feitelijk een erkenning heeft van de vordering.

Beding extra zekerheden en of maak gebruik van eigendomsvoorbehoud.

Geeft uw debiteur aan niet aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen onderzoek en vraag of er extra zekerheden kunnen worden gevraagd. Dit kan zijn een (persoonlijk) borgstelling van de eigenaar of bestuurder maar ook eventueel verpanding van vorderingen. Let wel op dat de zekerheid constructie contractueel goed is opgesteld . Als u in het contract het recht van eigendomsbehoud hebt bedongen maak er dan gebruik van en win deze uit.

Recht van reclame

Dit is voor ondernemers een zekerheid die door de wet wordt geboden. Binnen 6 weken nadat de betalingstermijn is verstreken of binnen 60 dagen nadat de zaken zijn geleverd, kunt u uw zaken nog retour halen. Houdt u wel rekening met de termijnen want deze zijn wel hard.

Laat hard maken dat Corona de reden is van non betaling of uitstel van betaling

Er wordt in deze tijd ook wel snel naar de Corona gewezen als reden van niet betalen. Niet altijd blijkt dit ook de echte reden te zijn. Als u uitstel verleent of een andere oplossing zoekt, vraag of men bewijzen wil aanleveren dat dit de oorzaak is van non betaling. Vraag bijvoorbeeld om een kopie van de stukken waaruit blijkt dat er steunmaatregelen van de overheid zijn aangevraagd of een schriftelijke verklaring van de accountant. Als de debiteur echt geen liquide middelen meer heeft zou hij dit toch moeten kunnen aangeven.

Hopelijk kunnen deze tips zorgen dat uw vorderingen alsnog worden voldaan of in ieder geval u meer zekerheid heeft op (toekomstige) betaling.

Heeft u direct hulp nodig, neem contact op met ons. Wij incasseren ook in deze tijd effectief maar toch ook met de nodige empathie want niemand heeft om dit virus en zijn desastreuze gevolgen gevraagd.


Elke situatie is anders en elke vordering kent een ander verhaal. Ik wil u meenemen in de wereld van incasso. Niet voor sensatie maar om u te laten zien dat het ook anders kan. Lees deze waargebeurde verhalen.