Geïncasseerde gelden worden direct afgerekend. Vanzelfsprekend!

De juiste aanpak voor elke debiteur

Onbetaalde facturen zijn een ergernis. Ze kosten geld, tijd en energie. Deze zorg nemen wij u uit handen. Het resultaat: u ontvangt uw geld en de zakenrelatie tussen u en uw klant blijft intact. 

Onze werkwijze? Maatwerk!

Het is onmogelijk om onze werkwijze in slechts twee zinnen te vatten. Elke debiteur is uniek en vereist een specifieke benadering. Dankzij onze ervaring kunnen wij de juiste aanpak voor elke debiteur bepalen. Over het algemeen hanteert INCASSO PREISS volgende werkwijze.

Met welke kosten moet u rekening houden?

Bij INCASSO PREISS streven we naar transparantie en duidelijkheid, ook als het gaat om kosten.

Voor het in behandeling nemen van uw opdracht brengen wij dossierkosten in rekening. Deze kosten variëren afhankelijk van de ingediende hoofdsom. Wij informeren u altijd vooraf over de kosten, zodat u volledig op de hoogte bent voordat wij voor u aan de slag gaan.

Intake

Het incasseren van vorderingen is een kwestie van vertrouwen. U vertrouwt ons aspecten van uw bedrijf toe: uw zakenrelaties en uw geld.

Wij nemen deze verantwoordelijkheid serieus.

Als u een nieuwe klant bent, horen we graag meer over uw bedrijf en de betreffende vordering. Wie is de debiteur? Hoelang bestaat de zakenrelatie al? Waarom denkt u dat de factuur nog niet is betaald?

Ook ontvangen wij graag alle relevante documenten ter ondersteuning.

Na uw akkoord over onze werkwijze en kosten, gaan wij voor u aan de slag. U ontvangt de opdrachtbevestiging, de inloggegevens voor ons online systeem en onze algemene voorwaarden ter goedkeuring.

Uw eerste opdracht voeren wij voor u in in ons online systeem. Op die manier kunt u eerst vertrouwd raken met ons online systeem. 

Toekomstige opdrachten, kunt dan eenvoudig zelf via ons online systeem indienen.

Minnelijke incasso

Wij verhogen uw vordering met de wettelijke rente en incassokosten en sturen onze eerste aanmaning naar uw debiteur. 

Na enkele dagen nemen wij telefonisch contact op met uw debiteur om te verifiëren of onze aanmaning is ontvangen en om de redenen voor de uitblijvende betaling te achterhalen. Dit eerste telefoongesprek biedt vaak al inzicht in waarom uw factuur nog niet is voldaan, waardoor wij onze vervolgstappen kunnen plannen. 

In deze fase komen we vaak tot een betalingsregeling of vraagt de debiteur om een kort uitstel. Als een vordering wordt betwist, vragen we uw debiteur om onderbouwing en overleggen we met u over verdere stappen.

Indien telefonisch contact niet mogelijk is, sturen wij de debiteur schriftelijke betaalverzoeken per post, mail en sms. Ook zullen wij regelmatig nieuwe pogingen doen, de debiteur telefonisch te bereiken.

Onze focus ligt op het minnelijke incassotraject omdat wij weten dat gerechtelijke procedures gepaard gaan met kosten en risico’s. Daarom streven we naar een minnelijke oplossing en nemen we extra stappen om uw vordering buiten de rechtbank te incasseren.

Extra inspanningen

We zetten alles op alles om uw vordering minnelijk te innen.  

Met vastberadenheid streven we voortdurend naar communicatie met uw debiteur, omdat het achterhalen van het betalingsprobleem de eerste stap is naar een oplossing.

Soms lukt het ondanks al onze inspanningen niet om de vordering te innen. In dat geval informeren we u over eventuele verdere stappen en de extra kosten.

Een huisbezoek door een deurwaarder behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.

De deurwaarder overhandigt dan persoonlijk een officiële sommatie aan uw debiteur. In deze sommatie wordt de debiteur verzocht de vordering direct te voldoen.

De kosten voor deze huisbezoeken variëren. 

Gerechtelijke procedure

Hoewel we ons uiterste best doen, zijn er soms omstandigheden waarin een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is.

We staan klaar om u te adviseren en te informeren, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over de kosten en risico’s die een gerechtelijke procedure met zich meebrengt.

Dankzij onze langdurige samenwerking met diverse deurwaarderskantoren en advocaten, die gespecialiseerd zijn in zowel Nederlands als Duits recht, kunnen we u optimaal ondersteunen in dit proces.