Geïncasseerde gelden direct afrekenen, is vanzelfsprekend.

Onbetaalde facturen zijn een ergernis. Ze kosten geld, tijd en energie. Deze zorg nemen wij u uit handen. Het resultaat: u ontvangt uw geld en de zakenrelatie tussen u en uw klant blijft goed. 

Mijn werkwijze? Maatwerk!

Hoe we werken, is niet in twee zinnen samen te vatten. Iedere debiteur is anders en heeft een andere benadering nodig. Dankzij onze ervaring weten we goed welke aanpak het beste past. In grote lijnen werkt INCASSO PREISS als volgt. 

Transparantie, snelheid en flexibiliteit. Dat zijn onze uitgangspunten als het om de kosten gaat. 

Intake ?>

Intake

Incasseren is een kwestie van vertrouwen. U vertrouwt ons twee belangrijke elementen van uw bedrijf toe: uw zakenrelatie en uw geld. Deze verantwoording nemen wij zeer serieus.

Bent u een nieuwe klant? Dan willen wij graag meer over u en de vordering weten. Wie is de debiteur? Waarom denkt u dat de factuur nog niet is betaald? En natuurlijk ontvangen wij graag alle documenten. Zo krijgen wij inzicht in uw vordering en kunnen wij als serieus verlengstuk van uw bedrijf tegenover de debiteur optreden. 

Geeft u ons opdracht om aan de slag te gaan, dan ontvangt u een opdrachtbevestiging, onze algemene voorwaarden en de inlogcodes voor het online-systeem. Zo kunt u uw incasso-opdracht zelf online indienen.

Minnelijke incasso ?>

Minnelijke incasso

Duidelijke communicatie is erg belangrijk. Daarom communiceren wij in begrijpelijke taal met debiteuren.

Consumenten ontvangen eerst de wettelijk verplichte WIK-brief. Het oorspronkelijke factuurbedrag is dan verhoogd met de wettelijke rente. De debiteur heeft veertien dagen de tijd om te betalen. Daarna verhogen we de vordering met de wettelijke incassokosten en krijgt de debiteur een tweede aanmaning. 

Bij bedrijven verhogen we het oorspronkelijke factuurbedrag direct met de wettelijke rente en de wettelijke incassokosten. Bedrijven hebben veertien dagen de tijd om te betalen. 

Na deze eerste brief nemen wij binnen enkele dagen telefonisch contact op met de debiteur. Door dit persoonlijke contactmoment kunnen we snel het probleem van de niet-betaalde factuur achterhalen, oplossingen bespreken en afspraken maken.

Als telefonisch contact met een debiteur niet mogelijk is, dan proberen we op andere manieren in contact te komen met de debiteur, zoals per mail, per sms of per post. Daarin zijn we – op een positieve manier – erg vasthoudend.

Extra inspanningen ?>

Extra inspanningen

We doen er alles aan om de vordering minnelijk te incasseren. Soms is een betalingsregeling nodig. Als een debiteur niet in één keer kan betalen, spreken we met de debiteur een haalbare en acceptabele betalingsregeling af. Deze regeling wordt nauwlettend door ons opgevolgd.

Ook kan het voorkomen dat het ondanks alle inspanningen niet lukt de vordering te incasseren. Een huisbezoek kan dan uitkomst bieden. Deze huisbezoeken kunnen of door een gerenommeerd bedrijf uitgevoerd worden of door een deurwaarder. We adviseren u graag welk huisbezoek het beste aansluit bij uw vordering. De kosten voor deze huisbezoeken variëren.

Gerechtelijke procedure ?>

Gerechtelijke procedure

Ondanks alle inspanningen, zijn er soms situaties waarbij een gerechtelijke procedure noodzakelijk is.

Wij informeren en adviseren u graag zodat u een weloverwogen beslissing over de kosten en risico’s kunt nemen. Daarbij werken we al jaren nauw samen met verschillende deurwaarderkantoren en advocaten (Nederlands en Duits recht).

Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren

© 2023 INCASSO PREISS
design & powered by AWINK Websolutions